Introduksjon

VIGO-BAS er et IDM-løsning utviklet i sammarbeid mellom 16 fylkeskommuner. Løsningen er ment som en erstatter til dagens "Buddy-løsning" som som er/var brukt i 13 fylkeskommuner fra 2006-2016.

Løsningen er basert på Microsoft Identiy Manager (Forefront Identity Manager) og består av et rammeverk for provisionering og "Rules Extention" kode, Managment Agenter for de HRM (Human Resource Managment) og SAS (Skole Administrative System) systemene som er i bruk blant fylkene i dag. Løsningen er laget for å håndtere livsløpet for alle brukerne fra både SAS og HRM systemene i en kommune/fylkeskommune fra de opprettes til slutter. Basert på hvilke system de kommer fra og hvilken rolle de har så opprettes det Active Directoy konto, Feidekonto ,Fronter/It's Learning konto osv.

Vigo BAS har også en selvbetjeningsweb der utvalgte brukere kan få delegert tilgang til å se informasjon om brukere, opprette midlertidige brukere ,opprette og vedligeholde resursgrupper med mer, samt en portal for aktivering av nye brukere og for glemt brukernavn/passord.

Oversikt

Tegningen over viser en typisk implementasjon av VigoBAS med et HR system, et SAS system, ulike webservicer og Portal med tilhørende managment agenter og et AD og en FEIDE katalog. Hver fylkeskommune/kommune kan utvide sin innstallasjon med å legge på flere managment agenter for f.eks Fronter eller andre systemer.

Komponenter

Løsningen består av - Mim 2016 Server (minimumskrav) - 3 databaser - VigoBAS-Metadata - VigoBAS-Config - VigoBAS-Util - 15 Managment Agenter - SAS systemer - SATS - Extens - VIS (kommer) - HRM systemer - Agresso HR - Visma HRM - Paga HR - Bluegarden (utgår) - Agenter for VigoBAS-Portal - User - Temporary Users - Groups - External Groups - Organizations - Feide / ADLDS - Active Directory - Fronter/IT's Learning - IMS Enterprise

Skjermbilder VigoBAS-Portal

VigoBAS "Core"

"VigoBAS Core" er en betegnelse på de grunnkomponentene som resten er av løsningnen er avhenging av. Komponenter i Vigo BAS Core er: